II POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane | Kontraktowanie | Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza | Warszawa
11-13 grudnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Prawo budowlane po nowelizacji

Panel 1

Pozwolenie na budowę – nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo
9.00-10.00 – Dominik Sypniewski

 • Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • Nowy katalog inwestycji podlegających pozwoleniu na budowę
 • Projekt budowlany po nowelizacji
 • Uchylenie i unieważnienie pozwolenia na budowę
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące pozwolenia na budowę

Legalizacja samowoli budowlanej –  nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo
10.00-10.30 – Aleksandra Błaszczyńska

 • Przesłanki
 • Procedura
 • Najnowsze orzecznictwo

Panel 2

Zgłoszenie budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej
11.00 – 11.45 – Robert Suwaj

 • Procedura zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 • Budowa niewymagająca pozwolenia na budowę
 • Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
 • Sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowlanej

Najistotniejsze orzecznictwo dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego z 2019 r.
11.45 – 12.30 – Kamil Furman

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Orzecznictwo NSA i WSA
 • Orzecznictwo TSUE

Panel 3

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
13.15 – 14.00 – Igor Zachariasz

 • Cele regulacji
 • Nowe rozwiązania
 • Potencjalne problemy

Pozwolenie na użytkownie – nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo
14.00 – 15.00 – Paweł Białobok

 • Przesłanki uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Procedura
 • Nielegalne przystąpienie do użytkowania
 • Najnowsze orzecznictwo

DZIEŃ 2

Kontraktownie w budownictwie

Panel 1

Kary umowny – praktyka i najnowsze orzecznictwo
9.00 – 9.45 – Krzysztof Kwaśniewicz

 • Pojęcie kary umownej
 • Funkcje
 • Zobowiązania najczęściej zabezpieczane karą umowną
 • Poprawne sformułowanie zapisu o karze umownej.
 • Wysokość kary umownej
 • Wymagalność kary umownej
 • Przelew wierzytelności z tytułu kary umownej
 • Potrącenie kary umownej
 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej
 • Miarkowanie kary umownej

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych – praktyka i najnowsze orzecznictwo
9.45 – 10.30 – Katarzyna Zadykowicz-Sokół

 • Istota rękojmi i gwarancji
 • Przykłady praktycznych zapisów umownych
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzecznictwo

Panel 2

Najnowsza edycja Warunków Kontraktowych FIDIC
11.00 – 11.45 – Natalia Rutkowska

 • Nowe zasady
 • Dotychczasowa praktyka

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane
11.45 – 12.30 – Jarosław Jerzykowski

 • formy prawne zabezpieczenia
 • zakres zabezpieczenia (realizacja inwestycji, okres rękojmi i gwarancji)
 • problemy praktyczne z egzekwowaniem zabezpieczenia w formie niepieniężnej
 • wpływ ogłoszenia upadłości wykonawcy na realizację uprawnień z zabezpieczenia

Panel nr 3

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
13.15 – 13.45 – Łukasz Mróz

 • przesłanki ustawowe
 • postanowienia umowne
 • skutki odstąpienia
 • inwentaryzacja i powierzenie dokończenia inwestycji nowemu wykonawcy.

Tworzenie umowy o roboty budowlane – warsztat
13.45 – 15.30 – Anna Onopiuk

 • Wymagania stawiane kodeksem cywilnym
 • Praktyczne zapisy
 • Zasady tworzenia
 • Najczęstsze problemy

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

Panel 1

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.00 – Wojciech Merkwa

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
10.00-11.00 – Łukasz Paweł Goniak

 • Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Udostępnienie zasobów
 • Podmiotowe środki dowodowe

Panel 2

Rola podwykonawcy według nowej ustawy Pzp
11.30 – 12.00 – Piotr Nowak

 • Rola i identyfikacja podwykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego.
 • Badanie podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawcy udostępniającego swoje zasoby.
 • Przesłanki odpowiedzialności solidarnej zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawców.
 • Zakres swobody umów podwykonawczych w realiach nowej ustawy Pzp.

Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
12.00 – 12.45 – Piotr Mazuro

 • Składanie ofert
 • Otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Panel 3

Postępowanie o roboty budowlane poniżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
13.30 – 14.15 – Marcin Boczek

 • Zakres zastosowania
 • Ogłoszenia
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Tryb podstawowy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Symulacja przetargu nieograniczonego na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp krok po kroku
14.15 – 15.45 – Agnieszka Zaborowska

 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Wyjaśnienia i zmiany SWZ
 • Przebieg przetargu nieograniczonego z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
 • Dokumentowanie postępowania
 • Sesja pytań i odpowiedzi uczestników

Prelegenci

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Kancelaria Bieluk i Wspólnicy

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Prawo Budowlane``

Anna Onopiuk

Kancelaria Bieluk i Partnerzy

Kamil Furman

Dyrektor Działu Prawnego Eurovia.

Krzysztof Kwaśniewicz

Kancelaria Casus Iuris

Jarosław Jerzykowski

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Łukasz Mróz

Łukasz Mróz Kancelaria Prawna

Piotr Mazuro

Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro

Robert Suwaj

Profesor Politechniki Warszawskiej

Agnieszka Zaborowska

Zaborowska Kancelaria Adwokacka

Igor Zachariasz

Kierownik Katedry Nauk o Administracji Uczelania Łazarskiego

Aleksandra Błaszczyńska

Jacek Kosiński. Adwokaci i Radcowie Prawni

Natalia Rutkowska

Jacek Kosiński. Adwokaci i Radcowie Prawni

Łukasz Paweł Goniak

Jacek Kosiński. Adwokaci i Radcowie Prawni

Paweł Białobok

NGL Legal

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Wojciech merkwa

Jara Drapała & Partnerzy

Dominik Sypniewski

Radca prawny, kancelaria Góralski & Goss

Piotr Nowak

Szef działu prawnego jednej z największych w kraju firm budowlanych

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizatorzy

Partnerzy medialni

Partnerzy merytoryczni

Zgłoszenia

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1299 zł + VAT

(1 597,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

1099 zł + VAT

(1351,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.